ஜ به نام پادشاه بی عیب ஜ پاک و بی عیب خدایی که قدیر است و عزیز ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. (سعدی) هر انسانی باید به چیزی علاقه داشته باشد.هر یک از ما باید این چیز را کشف کند و بدنبال آن برود.دنبال خواسته ای که بدون آن نمی توان زندگی کرد. (لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها) ارزش وجودی شما جز بهشت چیز دیگری نیست. پس خود را به غیر از بهشت نفروشید. امام علی (ع) http://hosna2151.mihanblog.com 2020-08-04T11:23:31+01:00 text/html 2020-06-26T18:07:31+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه «سبحان الله» http://hosna2151.mihanblog.com/post/213 <div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6">«سبحان الله»</font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://vista.ir/web/imgs/34/120/o7z812.jpeg" class="img-responsive" alt=" منتخب بهترین شعرهای به نام خدا | وب " width="550" height="344"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif">تفسیر «سبحان الله» از زبان علی (ع)</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif">فرمودند: گفتن سبحان الله عظیم جلالت حداوند عز و جل است <br></font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif">هنگامی که بنده آن را بگوید هر فرشته‌ای بر او درود می‌فرستد.</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img alt="آغــــوشت رو به مـن بدهکاری خــدا جونمــ" class="n3VNCb" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/kpd-IilBTVaGRxBR3qjIxotKQOV1qrIOKJ2RnsKeNeNgUorquuo2SmJvYg0ngyjS1OsYsRNzyDZMWFtqUQD2nwz3ZDxePoR2U0chS0yuZGKL2yo-P20t" data-noaft="1" style="width: 450px; height: 253px; margin: 0px;"></div> text/html 2020-05-17T18:19:04+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه انسان.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/211 <div align="center"><img alt="انسانِ با خدا و انسانِ بی‌خدا !-بیشتر از یک نفر" class="n3VNCb" src="https://www.bishtarazyek.com/content/images/userstory/270b64bd-4f1e-4e3a-a1b0-304368e8f112/c474b195-56b0-46db-8a9d-0ef2b22a7848-Panahian-EnsanBaKhodaEnsanBiKhoda.jpg" style="width: 525px; height: 346.232px; margin: 0px;" data-iml="800059"></div> text/html 2020-02-27T23:49:01+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه صلوات شب جمعه http://hosna2151.mihanblog.com/post/210 <div align="center"><img alt="Image result for صلوات" class="n3VNCb" src="https://i.pinimg.com/originals/f0/bd/f1/f0bdf16733613efde6fdfd5b657c529f.jpg" data-noaft="1" style="width: 365.248px; height: 512px; margin: 0px;"></div> text/html 2020-02-27T23:39:52+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه خدایا http://hosna2151.mihanblog.com/post/208 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRbPcvelz6DUDScDP5eHdVC_eEpPV4al-_TAg3nUYRIgaiGsOLA" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-10-06T22:53:15+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه یاثارالله... http://hosna2151.mihanblog.com/post/207 <div align="center"><br><b dir="rtl"><font size="3"><img src="http://s2.picofile.com/file/7571277311/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_تصاویر_متحرک_محرم_و_امام_حسین_ع_01sieMJ9_jpg.gif" alt="" border="0"></font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3">لطف حسین ما را تنها نمی‌گذارد *</font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3"> اگر خلق وا گذارد، او وا نمی‌گذارد *</font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b dir="rtl"><font size="3"> السلام علیک یا اباعبدالله... )</font></b></div><div align="center"><br><div style="text-align: center;"> <img src="http://s2.picofile.com/file/7572443545/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_تصاویر_متحرک_محرم_و_امام_حسین_ع_01Ya_Lesarat_Alhoseyn.gif" alt="" border="0"></div></div> text/html 2017-06-15T21:34:15+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه علی ولی الله http://hosna2151.mihanblog.com/post/206 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/yaalikojarafti-photokade-2.jpg" alt="Image result for ‫شهادت امام علی وقدر‬‎" style="margin-top: 0px;" width="393" height="393"></div> text/html 2017-06-15T21:02:11+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه یاعلی.. http://hosna2151.mihanblog.com/post/204 <div align="center"><img src="http://www.whc.ir/image_gallery/file/large_23889.jpg" alt="" align="bottom" border="0" width="427" vspace="0" hspace="0" height="320"><br><font size="3"><br>⚫️ شهادت بزرگ مرد تاریخ، امیرمومنان، علی بن ابی طالب(ع) تسلیت text/html 2017-06-08T08:33:08+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه امام رضا(ع) http://hosna2151.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><font size="3"><br>هرگاه برای شما پیشآمد <br><br>سختی روی داد از ما کمک و یاری بجویید.<br><br>┏━━━✨✨✨━━━┓<br><font color="#006600" size="2">امام رضا(ع)</font>:<br>┗━━━✨✨✨━━━┛</font><br></div> text/html 2017-05-27T12:54:01+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه رمضان.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/193 <div align="center"><b><font size="3"><img class="irc_mi" src="http://uupload.ir/files/wx3_11.shabahanggif.animated_of_ramadan_karim%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%28221%29.gif" alt="Image result for ‫عکس متحرک رمضان‬‎" style="margin-top: 47px;" height="300" width="400"><br><br> عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک<br> <br> سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم<br> <br> به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست<br> <br> فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک<br> <br> التماس دعا</font></b><br><br><br><br></div> text/html 2017-05-11T21:16:46+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه میلادنور.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/192 <div style="" class="irc_mimg irc_hic iofoQZZmH398-lvVgf-rIiHk" align="center"><a data-ved="0ahUKEwi0irWr3ujTAhVMXhoKHc9nB3AQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi0irWr3ujTAhVMXhoKHc9nB3AQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsobhe.roomfa.com%2Fpost31.php&amp;psig=AFQjCNFgd_oz3DW55DmOvs9WmoUwGcRuVQ&amp;ust=1494621117848686" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 iofoQZZmH398-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload=""><img alt="Image result for ‫فشفشه متحرک‬‎" style="margin-top: 90px;" src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/natur/baeume/baum71.gif" class="irc_mi" height="213" width="239"></a><br><br><br><font size="3">شد نیمه ی شعبان</font><font size="3"> و جهان گشت جوان / از مقدم پاک آن ولی سبحان<br><br> آن پرده نشین کاخ وحدت امروز&nbsp; / بنمود رخ از پرده و گردید عیان<br><br></font><br><font size="3"><strong>ولادت امام زمان و منجی عالم بشریت (ع) برهمگان مبارک باد<br></strong></font><br><font size="3"><img alt="Image result for ‫فشفشه متحرک‬‎" style="margin-top: 22px;" src="http://aks.roshd.ir/photos/23.6784.medium.aspx" class="irc_mi" height="129" width="129"></font><font size="3"> <strong></strong></font><br><font size="3"><strong><br></strong></font><br></div> text/html 2017-02-19T19:41:18+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه ****** http://hosna2151.mihanblog.com/post/191 <div align="center"><div align="center"><img style="margin-top: 208px;" alt="نتیجه تصویری برای ی شعر زیبا" src="http://s3.picofile.com/file/7420243438/god.png" class="irc_mi" height="176" width="479"><br><img src="http://www.miyanali.com/patch2image.php?patch=usr/amirolmomenin/gal14.jpg&amp;890031569" class="irc_mi ioub64Lx5hF4-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" height="393" width="491"><br><br><img src="https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s320x320/e15/11420480_496785710484339_1401006074_n.jpg?ig_cache_key=MTAyOTg1NzQ4MzE3Nzg5MDkzNg==.2" class="irc_mi ioub64Lx5hF4-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 37px;" height="384" width="497"><br><br><br></div></div> text/html 2016-10-22T20:48:09+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه قال حسین (ع): http://hosna2151.mihanblog.com/post/190 <div align="center"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/ZlP0YAPKsc/1006.jpg" class="irc_mi iHS58_eL5pkY-pQOPx8XEepE" alt="Image result" style="margin-top: 125px;" height="273" width="476"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"><strong><span style="color: #000080;"></span><a href="http://www.askdin.com/attachment.php?attachmentid=3006470874&amp;stc=1&amp;d=1417773729" target="_blank"><span style="color: #000080;"></span></a><span style="color: #000080;"></span></strong></span></strong></span>&nbsp; </p><h5><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="inlineimg" title="Parandeh" src="http://www.askdin.com/images/smilies/Large/parandeh.gif" alt="" border="0">&nbsp; </span></strong></span></strong></span><font color="#000099" size="3">امام حسین علیه السلام فرمودند:</font><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial,ans-serif;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="inlineimg" title="Parandeh" src="http://www.askdin.com/images/smilies/Large/parandeh.gif" alt="" border="0"></span></strong></span></strong></span></h5><p align="center"><font size="3"><b><font color="#000099">لاأفلَحَ قـَومٌ اشتَـروا مَـرضـاتِ المَخلـُوق بسَخَطِ الخـالِق</font></b></font></p><p align="justify"><font size="3"><b><font color="#000099"><br></font></b><b><font color="#000099"> رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.</font></b></font></p><p align="justify"><font size="3"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></p><b><font color="#000099"><font size="3">(بحارالانوار،ج 44،ص383)</font><font size="3"><br></font><br></font></b><br><br><br><img alt="Image result for ‫شعردرباره امام حسین‬‎" src="https://i.ytimg.com/vi/8TBjh3gV75I/maxresdefault.jpg" class="irc_mi i_aL79qyK9UY-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 0px;" height="274" width="488"><br><br><br></div> text/html 2016-10-12T19:56:06+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه یااباعبدالله..... http://hosna2151.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><img src="http://rozup.ir/up/gouk/Pictures/07884401740566630346.gif" class="irc_mi igL2ttEpu_m0-pQOPx8XEepE" alt="Image result" style="margin-top: 166px;" height="285" width="330"><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;">رسول الله گریان حسین است</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> شب شام غریبان حسین است</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> خزان روز عاشورا سر آمد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> شبی تاریک و درد افزا بر آمد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> زمین کربلا در خون نشسته <br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> دریغا کشتی از طوفان شکسته</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> زهم شیرازه هستی گسسته</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000000;"></span><br><span style="font-size: small; color: #000000;"> که هستی بسته با جان حسین است</span></p><br><br></div> text/html 2016-06-05T14:51:24+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه وان یکاد...... http://hosna2151.mihanblog.com/post/187 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8109853976/en_yakad_4_.png" class="irc_mi iHlr1tcOaJCU-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 97px;" height="376" width="500"></div> text/html 2016-04-30T21:00:41+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه ای انسان.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/183 <div align="center"><div style="" dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ixI4PQz__2wY-lvVgf-rIiHk"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjhqMHFobfMAhWGtRQKHVAnA0gQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsheklakveblag.blogfa.com%2Fpost-13.aspx&amp;psig=AFQjCNGzqOLNoSqYNuTEhvIFMRnxaJ8YvA&amp;ust=1462136630707562" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjhqMHFobfMAhWGtRQKHVAnA0gQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsheklakveblag.blogfa.com%2Fpost-13.aspx&amp;psig=AFQjCNGzqOLNoSqYNuTEhvIFMRnxaJ8YvA&amp;ust=1462136630707562" data-ved="0ahUKEwjhqMHFobfMAhWGtRQKHVAnA0gQjRwIBw" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 ixI4PQz__2wY-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/1.gif" class="irc_mi ixI4PQz__2wY-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 48px;" height="306" width="417"></a></div><div style="" dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iWjrsC5Y5dGk-lvVgf-rIiHk"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjf64HUobfMAhVIaxQKHRHxATkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.toptoop.ir%2F467985-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F1277745-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C.html&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjf64HUobfMAhVIaxQKHRHxATkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.toptoop.ir%2F467985-%25D8%25AC%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F1277745-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C.html&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" data-ved="0ahUKEwjf64HUobfMAhVIaxQKHRHxATkQjRwIBw" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 iWjrsC5Y5dGk-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://toptoop.ir/files/pic/900/800.jpg" class="irc_mi iWjrsC5Y5dGk-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 73px;" height="356" width="534"></a></div><br><div style="" class="irc_mutc iWjrsC5Y5dGk-s4mcypHTTek"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdavioon-1394.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdavioon-1394.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mutl i3597 iWjrsC5Y5dGk-dTEICwVRfZc" data-noload=""><img style="margin-top: 60px;" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzo6eDXNXa_9GpHYrg4aXiCYTrbo8eAMI7aUa4mDr5ak8QxtsN" class="irc_mut iWjrsC5Y5dGk-HwpH6ZlgJaI" alt="" height="501" width="501"></a></div><div style="" dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iWjrsC5Y5dGk-lvVgf-rIiHk"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F838957&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F838957&amp;psig=AFQjCNF0AanJQ-PeVdjLQM8MkdVePxmS9g&amp;ust=1462136661042217" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 iWjrsC5Y5dGk-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/E9_waPgCwDNJVAgRgVXYOW_DGgOFNXl-_Q0AeZEb1St7jb1w6OQ8pg/s/w535/" class="irc_mi iWjrsC5Y5dGk-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 96px;" height="377" width="535"></a></div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998//a034434132014102a.jpg" class="irc_mi ij4NNGREDzR4-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 22px;" height="318" width="509"><br><div style="" dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iXuoEq9P05MU-lvVgf-rIiHk"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjBhNfIobfMAhXFOBQKHQ8zC40QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tfiranian.com%2F%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C%2F&amp;psig=AFQjCNFzYHrC3lmhGoOkRwkVm6HlTFCOUQ&amp;ust=1462136637025807" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjBhNfIobfMAhXFOBQKHQ8zC40QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tfiranian.com%2F%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C%2F&amp;psig=AFQjCNFzYHrC3lmhGoOkRwkVm6HlTFCOUQ&amp;ust=1462136637025807" data-ved="0ahUKEwjBhNfIobfMAhXFOBQKHQ8zC40QjRwIBw" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 iXuoEq9P05MU-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://www.tfiranian.com/wp-content/uploads/2015/11/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.jpg" class="irc_mi iXuoEq9P05MU-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 85px;" height="316" width="474"></a></div><br><br></div> text/html 2016-03-16T21:02:51+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه روح http://hosna2151.mihanblog.com/post/182 <div align="center"><blockquote><p><b><font size="3">باید روح خود را بشناسید…</font></b></p><p><b><font size="3"><br></font></b></p><p><b><font size="3"> زیرا بدون روحتان نمی توانید حقیقت را بشناسید</font></b></p><p><b><font size="3"><br></font></b></p></blockquote><b> </b><blockquote><p><b><font size="3">فقط در آرامش و صلح می توانید حقیقت را دریابید</font></b></p><div style="" class="irc_mutc"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cloob.com%2Fresult%2F%25D9%2585%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNGhKPuSbkEPBkHxwvmPq04IeMHniQ&amp;ust=1458247100658222" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cloob.com%2Fresult%2F%25D9%2585%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNGhKPuSbkEPBkHxwvmPq04IeMHniQ&amp;ust=1458247100658222" target="_blank" class="irc_mutl i3597" data-noload=""><img style="margin-top: 22px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2e0YDmcBP0IYjreSAYVV5rQzB3bbZ888ziPZ_ACt-ej7Z5HdD" class="irc_mut" height="280" width="442"></a></div><p><font size="3"><br></font></p></blockquote></div> text/html 2016-03-03T21:49:41+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه درروزگاری.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/181 <div align="center"><div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj9v8b3v6XLAhWEdpoKHZ7cAbsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nemati19.ir%2Fpost%2Fcategory%2F22&amp;psig=AFQjCNETocn9swK0IPkd-vcHoXV_TLdgww&amp;ust=1457128266846445" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj9v8b3v6XLAhWEdpoKHZ7cAbsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nemati19.ir%2Fpost%2Fcategory%2F22&amp;psig=AFQjCNETocn9swK0IPkd-vcHoXV_TLdgww&amp;ust=1457128266846445" data-ved="0ahUKEwj9v8b3v6XLAhWEdpoKHZ7cAbsQjRwIBw" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.upsara.com/images/03nz_171.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 138px;" height="294" width="535"></a></div><br><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiRuOaawKXLAhWLE5oKHVK-AGkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnavadiha.ir%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25A8%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-1%2F&amp;psig=AFQjCNE5W9mHAtCzzJMIeoTplrnewgPcsQ&amp;ust=1457128340932979" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiRuOaawKXLAhWLE5oKHVK-AGkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnavadiha.ir%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25A8%25DA%25A9%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-1%2F&amp;psig=AFQjCNE5W9mHAtCzzJMIeoTplrnewgPcsQ&amp;ust=1457128340932979" data-ved="0ahUKEwiRuOaawKXLAhWLE5oKHVK-AGkQjRwIBw" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://navadiha.ir/files/uploads/filez1/1421554930.%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%286%29.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 110px;" height="293" width="442"></a><br><br><br><div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fomidakhar.blogfa.com%2F&amp;psig=AFQjCNHzryja8Z1VbrK3bGodTVxZHIq95Q&amp;ust=1457128283133976" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fomidakhar.blogfa.com%2F&amp;psig=AFQjCNHzryja8Z1VbrK3bGodTVxZHIq95Q&amp;ust=1457128283133976" target="_blank" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.upsara.com/images/zpp8_111.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="569" width="406"></a></div><br><br></div></div> text/html 2016-01-16T21:02:29+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه حدیث... http://hosna2151.mihanblog.com/post/180 <div align="center"><div style="" class="irc_mutc"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiGysWbk6_KAhUE8XIKHQiXAtQQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cloob.com%2Fc%2Ftehran.ir%2F99863382&amp;psig=AFQjCNGjuvjlaOJDHJJ7lHYKscy1Cvc0cg&amp;ust=1453061814470031" data-ved="0ahUKEwiGysWbk6_KAhUE8XIKHQiXAtQQjRwICTAA" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiGysWbk6_KAhUE8XIKHQiXAtQQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cloob.com%2Fc%2Ftehran.ir%2F99863382&amp;psig=AFQjCNGjuvjlaOJDHJJ7lHYKscy1Cvc0cg&amp;ust=1453061814470031" class="irc_mutl i3597" data-noload=""><img style="margin-top: 69px;" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbx-mPWIj8QHHewDAXxSenPDoLMqR4fSOg9uvzq5lXzvQIv9Sv9Q" class="irc_mut" height="369" width="492"></a><br><font size="4"><br><strong><font color="#990000"><a href="http://www.niksalehi.com/din-andishe/archives/131534.php">حدیث (5) امام حسین علیه السلام فرمودند:</a></font><br><font color="#CC0000"><br></font></strong><font color="#CC0000">لا یأمَن یومَ القیامَةِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا<br><br></font>کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی <br><br>که در دنیا ترس از خدا در دل داشت<br><br>(مناقب ابن شهر آشوب ج/4 ص/ 69)</font><br></div></div> text/html 2016-01-03T22:00:36+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه ماشاءالله http://hosna2151.mihanblog.com/post/179 <div align="center"><br><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;"><font color="#400224"><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdeviat.persianblog.ir%2Fpost%2F79%2F&amp;psig=AFQjCNHqUPOBfni0qZPM3rfxOAm4q-7osQ&amp;ust=1451944295921908" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdeviat.persianblog.ir%2Fpost%2F79%2F&amp;psig=AFQjCNHqUPOBfni0qZPM3rfxOAm4q-7osQ&amp;ust=1451944295921908" data-ved="0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/15132/1_52350624535469240975.gif" class="irc_mi" style="margin-top: 75px;" height="149" width="154"></a><br><br></div></font>هزار <font size="3">سال صبر کن</font></span></font></b></font><font size="3"><br></font><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#400224"><p><font color="#400224" size="3"><span style="font-size: large;"></span></font></p><p><font size="3"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5469"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5468"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5467" style="color: #9966ff; font-size: small;">یه روز یکی از خدا میپرسه خدایا</span></span></span></strong></font><font color="#CC0000" size="3"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5469"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5468"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5467" style="font-size: small;"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5469"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5468"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5467" style="font-size: small;">1۰</span></span></span></strong></font></font></b>۰۰</span></span></span></strong></font><font size="3"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5469"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5468"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5467" style="color: #9966ff; font-size: small;"> سال برات چقدره؟</span></span></span></strong></font></p> <p><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5508"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5507"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5506" style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">خدا میگه به اندازه یک دقیقه...</span></span></span></strong></p></font></font></b><font color="#400224"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5483" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5481"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5480"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5479" style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">باز از خدا میپرسه خدایا <font color="#CC0000">۱۰۰۰۰۰۰۰</font>دلار برات چقدره؟</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5483" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span><span style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5485" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5503"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5502"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5501" style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">خدا میگه به اندازه یک ریال....</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5485" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span><span style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5491" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5489"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5488"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5487" style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">بعد میگه خدایا میشه<font color="#CC0000"> یک ریال </font>به من بدی ؟</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5491" style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span><span style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></span></span></strong></font></div><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b><div id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5493" style="line-height: 18px; text-align: right;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5497"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5496"><span id="yui_3_7_2_1_1374648774638_5495" style="color: #9966ff; font-size: small; background-color: #ffffff;">خدا میگه باشه فقط <font color="#CC0000">یک دقیقه</font> صبر کن!!!!</span></span></span></strong></font></b><br><div align="center"><font color="#400224"><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdeviat.persianblog.ir%2Fpost%2F79%2F&amp;psig=AFQjCNHqUPOBfni0qZPM3rfxOAm4q-7osQ&amp;ust=1451944295921908" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fmahdeviat.persianblog.ir%2Fpost%2F79%2F&amp;psig=AFQjCNHqUPOBfni0qZPM3rfxOAm4q-7osQ&amp;ust=1451944295921908" data-ved="0ahUKEwjrxJaR0I7KAhVE2hoKHQZ1ClIQjRwICTAA" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/15132/1_52350624535469240975.gif" class="irc_mi" style="margin-top: 75px;" height="149" width="154"></a></div></font></div></div></font></div> text/html 2016-01-03T21:46:16+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه سبحان الله..... http://hosna2151.mihanblog.com/post/177 <div align="center"><br><div style="" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjDoLeI0I7KAhVDfRoKHdRHDyAQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bargozideha.com%2Fshare%2Fvprcxnck-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-100-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNH5Hld_ia3cYcWEfmMmnTjYrHeYrg&amp;ust=1451944277608353" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjDoLeI0I7KAhVDfRoKHdRHDyAQjRwICTAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bargozideha.com%2Fshare%2Fvprcxnck-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-100-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNH5Hld_ia3cYcWEfmMmnTjYrHeYrg&amp;ust=1451944277608353" data-ved="0ahUKEwjDoLeI0I7KAhVDfRoKHdRHDyAQjRwICTAA" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.bargozideha.com/static/portal/79/795924-633263.gif" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="452" width="438"></a></div><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;"></span></font></b></font></div><font color="#3333FF"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;"><br><br><br></span></font></b></font> text/html 2015-09-21T20:59:13+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه یامهدی (عج) http://hosna2151.mihanblog.com/post/175 <div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAkQjRwwAGoVChMImbTxsIGJyAIVgdIaCh28KwIW" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAkQjRwwAGoVChMImbTxsIGJyAIVgdIaCh28KwIW&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.delgarm.com%2Fsms-jokes%2F91638-%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9-%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNGIlFjh8d-wLc5ig33u4TKVIun6kA&amp;ust=1442955264327827" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://www.delgarm.com/images/news/a729/1393/03/17/P1402120312.jpg" style="margin-top: 159px;" id="irc_mi" height="299" width="400"></a><br><br><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#CC0000" size="3">ما اول شخص جمع نیست</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">از من اگر می پرسی ،<font color="#3333FF"> تو اول شخص همه ی</font> جمع های دنیایی</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">یامهدی مددی</font></p><br><br></div></div> text/html 2015-08-25T21:16:36+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه ولادت باسعادت http://hosna2151.mihanblog.com/post/174 <div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAkQjRwwAGoVChMIrOuknYvFxwIVyo4sCh2bMAAX" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAkQjRwwAGoVChMIrOuknYvFxwIVyo4sCh2bMAAX&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.petpr.ir%2Fmilad-reza%2F&amp;ei=BdLcVezUEcqdsgGb4YC4AQ&amp;psig=AFQjCNFp_ScjA0w4-IMp2RDzwhfR2kG9Cw&amp;ust=1440621445373950" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://petpr.ir/wp-content/uploads/2013/06/082.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="617" width="436"></a></div></div> text/html 2015-05-29T18:29:40+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه امام علی (ع) http://hosna2151.mihanblog.com/post/170 <div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fforum.roq.ir%2Ft14986&amp;ei=yq9oVYObCIadsgGQsIDQDw&amp;bvm=bv.94455598,d.d24&amp;psig=AFQjCNGId0q6_HPR7uYKSiuJxVz2pHo6hg&amp;ust=1433009039932443" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/docs/4656713-b.jpg" style="margin-top: 6px;" id="irc_mi" height="400" width="438"></a></div></div> text/html 2015-05-23T12:04:06+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه روز شکفتن گل معطر ابالفضل (ع) http://hosna2151.mihanblog.com/post/169 <div align="center"><font color="#000099" size="3">ای جانباز<font color="#CC0000">! زخم </font>تنت <br><br>ستاره <font color="#990000">دنباله</font> داری است <br><br>که یادآور نادیده های<font color="#00CCCC"> آسمان</font> کربلاست.</font><br><br><p><font size="3">چهارم شعبان ، روز شکفتن<font color="#990000"> گل معطر ابالفضل</font> (ع)</font></p><p><font size="3"><br></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#990000">بر شاخسار اهل‏</font> بیت (ع) مبارک باد</font></p><br> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-20396" title="iul3ih" src="http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/09/iul3ih.jpg" alt="iul3ih اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل و روز جانباز" height="249" width="360"></p> <p><br></p><br></div> text/html 2015-04-26T12:17:31+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه ای که...... http://hosna2151.mihanblog.com/post/168 <div style="" id="irc_mimg" align="center"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fzananenghelabmoniri.tebyan.net%2Fdefault.aspx%3FTopicID%3D29401&amp;ei=Otg8VY7JB-nIsQScyIHQBA&amp;bvm=bv.91665533,d.cWc&amp;psig=AFQjCNFT4fPm0U1uipGBuj3RbFqh0fkyJw&amp;ust=1430135504164839" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 0px;" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/08/shab-ghadr-yasgroup.ir-25.jpg" id="irc_mi" height="350" width="466"></a></div><br><font size="3"><br>با خودم فکر می کردم بالاترین نعمت خدا به ما بنده هاش چیه ؟<br><br>&nbsp;چیزای زیادی توی ذهنم اومد مثل پدر و مادر ، سلامتی ، عشق و ... <br><br>اما دلم راضی نمیشد. آخرش دلم بهم گفت :<br><br>بالاترین نعمت بودن خداست ! فقط بودنش! </font><br><br><br></div> text/html 2015-03-03T17:58:41+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه فاطمه (س) http://hosna2151.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAgQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAgQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fgolestanp.ir%2Fnews%2Fakhbar-monasebatha%2F6771-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7-%28%25D8%25B3%29-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF.html&amp;ei=6Ov1VNzFK8agPcHbgZgJ&amp;psig=AFQjCNH9i8ET9s6_6WphhxsAUgU2saK2qQ&amp;ust=1425489256811415" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://golestanp.ir/uploads/posts/2015-02/1425118514_211.jpg" style="margin-top: 105px;" id="irc_mi" height="269" width="397"></a></div><br><br><font size="3"><font color="#CC0000">....« السلام علیک یا فاطمه الزهرا».....</font><br>هر کس که به دریای ولایت غرق است<br> بر بطن زمین و یا به غرب و شرق است<br> داند که میان روضه و عید ما<br> فرق است به قرآن فرق است<br> با تعدیل شادیهایمان در این عید عزیز، <br>فرصت ایّام فاطمی را قربانی نکنیم... </font><br></div></div> text/html 2015-01-29T11:32:32+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه بترسید..... http://hosna2151.mihanblog.com/post/166 <div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><h6 class="uiStreamMessage" data-ft="{"><span class="messageBody" data-ft="{"><div style="text-align: center;"><font size="2"><font><img src="http://s3.picofile.com/file/7598276983/%D8%AA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg" height="471" width="471"></font></font></div></span></h6><br><br><br><br></div></div> text/html 2015-01-06T21:44:06+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه به یادداشته باشید http://hosna2151.mihanblog.com/post/165 <p style="text-align: center;"><a href="http://funwebiran.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1392/12/35e3b34f64ba4a9db995806221069ae9.jpg" alt=""></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://funwebiran.blogfa.com/" target="_blank"><img src="http://atasheentezar.persiangig.com/other/akharinmod.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" width="471"></a></p> text/html 2014-12-31T20:08:17+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه زندگی ماانسانها http://hosna2151.mihanblog.com/post/164 <div align="right"><div style="" class="irc_mutc" align="center"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fsunnatonline.com%2Fgallery%2F%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-2.html&amp;ei=fFSlVODNB8G-uASjhIHICQ&amp;bvm=bv.82001339,d.c2E&amp;psig=AFQjCNF62Y16lw6idSb12MW_djd1a1obQA&amp;ust=1420207653629068" class="irc_mutl"><img style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCmIanrDn7femqqNZ3uwIDjYPkMLrtqIXZv5CXEhDhFfh8XhBn8w" class="irc_mut" height="308" width="467"></a></div><div style="" id="irc_mimg"><br><br><br></div><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;آیا قراره زندگی ما انسان ها به آخر خودش برسه ؟</span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;ما هستیم و خواهیم بود ، زیر سایه خداوندی زندگی خواهیم کرد </span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">که هیچ چیز مثل او نیست ، عاشقِ معشوقی خواهیم بود که <br><br>هیچ کس مانند او نخواهد بود ،</span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;در سال های اول زندگی فکر میکنیم خداوند از ما جداست ، </span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">اما بعد ها بهمون ثابت میشه که ما هم از خداوند جدا نیستیم، <br><br>هر دو یکی هستیم .</span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">و</span></span></span><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"> زیبایی خداوند در&nbsp; اینه که هیچ وقت به پایان نمی رسه ، </span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">اگر ده قدم به طرفش بری صد قدم به طرفت میاد ، صد قدم به</span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;سمتش بری هزار قدم به سمتت میاد ، در راه عاشقی عشق رو<br><br>&nbsp;نصیبت میکنه ، </span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">طوری که حاضر میشی همه چیزت رو در راهش از دست بدی ،<br></span></span></span><br><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;وما هستیم و خواهیم بود ، زیر سایه خداوندی همیشه <br><br>زندگی خواهیم کرد </span></span></span><br></span></span></span><br><br></div> text/html 2014-12-27T20:25:50+01:00 hosna2151.mihanblog.com سمیه شهرمن.... http://hosna2151.mihanblog.com/post/163 <div align="right"><font size="3">آرام آرام امواج سپید رنگ دریـا خواب شیرین صبحگاهان را بانوای خوش <br>&nbsp;<br></font><font size="3"><font size="3">آوازش به</font> خود انتـقال میـدهــد دریــا جزیی از وجود من شــده صیــادان <br><br></font><font size="3"><font size="3">بـا قایـق هـای ممـلوء</font> ازماهی هـای صیـد شـده سرعت گـردش امـواج <br></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"> به ساحل را دو چندان می کند، شنـاورها و لنـج های بـرگشتــه از</font></font>سفر</font> <br><br>&nbsp;تجارتی خود از مبـداء کشـورهــای حـوزه ی خلیج فارس تجارت نسبـتـا<br><br>پـایـدار خود را به رخ مسافرانی که از اقصی نقاط کشور به سوی شهر<br><br>من هجـوم میـآوردنــد می کشـد ،پـاساژهای مملوء ازاجناس رنـگارنـگ<br><br>&nbsp;و متنـوع دل هرمسافر را بـه سوی خود می کشد<br><br>&nbsp;آری شهر من<b><font color="#990000"> بندرگنـاوه </font></b>است ساده ولی زیبـاست.</font><br></div><br> <br><div align="center"><div style="" id="irc_mimg"><a data-ved="0CAgQjRw4Dw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAgQjRw4Dw&amp;url=http%3A%2F%2Fshebcheh.ir%2F%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AC-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AC-%25D9%2588-%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AC-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AF%2F&amp;ei=hDelVOOiEImvabv3gvgC&amp;psig=AFQjCNFu_ngRXCgKCuQbdbLZJalADqGYeA&amp;ust=1420200196334350" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://shebcheh.ir/wp-content/uploads/2013/07/IMG_0043000.jpg" style="margin-top: 107px;" id="irc_mi" height="309" width="439"></a></div></div><div align="center"> <div style="" id="irc_mimg"><br><b><br></b></div><br> </div>