تبلیغات
ஜ به نام پادشاه بی عیب ஜ - چطورمیتوان زندگی کرد؟

از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد ؟
خدا جواب داد :
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر !
با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو . . .

ایمانت را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز !
شک هایت را باور نکن اما به باور هایت هیچ وقت شک نکن . . .
زندگی شگفت انگیز است ، فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید . . .
مهم این نیست گه قشنگ باشید ، قشنگ این است که مهم باشید ،

حتی برای یک نفر . . .تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1392 | 07:54 ب.ظ | نویسنده : سمیه | نظرات