تبلیغات
ஜ به نام پادشاه بی عیب ஜ - مهربانی شدید عزرائیل با محبین اهل بیت

امیر متقیان علی (علیـه السلام) در روایـتی زیـبـا و دلنشیـن پیـرامـون

سختـی مـرگ می فرمـایـد: ( ان للموت غمرات هی اقطع ان تستـغـرق

بصفة او تعتـدل علی عقول اهل الدنیا). برای مرگ سختی هایی است 

شدیدتر است ازآنچه در وصف بگنجد و یا با ترازوی عقل مردم سنجیده

شــود. مهربـانی شدیـد عزرائیل با محبین اهل بیت

دانستید کـه پـدیـده مرگ بسیار سخت و درد آور است و همـگی بـایــد

خود را بـرای آن لحظه طاقت فرسا مهیـا نـماییـم، امـا بـا دقت و تـأمل

در اطراف این موضوع، به خوبی می یابیم که این امر کلیـت نـداشتــه

بـلـکه عــده ای از ایـن رنـج وعــذاب ،

 در امـان بــوده  و از پـدیــده مــرگ  چیــزی  جـز ، راحـتـی  و آسـانـی ،

احساس  نمی کنـنــد ، بـا رجـوع  بـه روایــات  پـیـشـوایــان  مـعـصــوم

(صلوات الله علیهم اجمعین) می یـابیـم کـه ایـن عـده همـان مومنـیـنی

هستند که عطر عشق و محبت پیامبر ( صلی الله علیه و آله)و خانـدان

پاک و مطهرش را درخانه ی قلب خود قرار داده و ازاین طریق مملکت

بـاطن خویـش را معـطـر و خوشـبـو ساخـتـه انــد.


ایـن دستـه از انسان ها ، گنجینـه محبـت معـصـومـیـن (صلوات الله علیهم اجمعین) را

تنها در صفحه ی قلب خود حک نــکرده انــد، بـلکه با اطاعـت و فـرمانبرداری از پیـامـبـر

رحمت (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت مطهرش، این محبـت درونـی را بـه زیـبـــایـی

از خود ابـراز نموده اند. مـا نیـز اگر آرزوی چنین مـرگ آسان و در عیـن حال بــا عـزتی را

داریمباید با اعمال و رفتار شایسته، خود را به صف این دست از مومنین ملحق نماییـم.

در روایـتـی ششمین اختر تـابـنـاک آسمان ولایـت امـام صادق (علیه السلام)

پیرامـون این مـوضوع بـه زیبایی می فرماید: (هنگامی که مومن در لحظه ی

مرگ قرار می گیرد، رسول خدا(ص) و امیرمومنان علی(ع) و حسن و حسین

(علیهماالسلام) و مکائیـل و عزرائیـل نیـز حاضر می شونـد ، امیـر مومنـان(ع)

به پیامبر (ص) عرض می کند: ای رسول خدا، این مومن ما را دوست داشت

و مـا را رهـبـر خـود قـرار داده بــود، پـس او را دوست بــدار.

رسول خدا (ص) بـه جبرئیل می گویـد: این مومن علی (ع)  و فـرزنـدان  او را دوست داشت،

پس او را دوست بـدار.

جبرئیل همین سخن را به میکائیل و اسرافیل می گوید: سپس همه به عزرائیل می گویـنـد:

این مومن، محمـد و آل محمد (ص) را دوست داشت و علی (ع) و فرزنـدانش را امام خود قـرار

داد، با او مدارا کن. عزرائیل در پاسخ می گوید: سوگند به کسی که شما را برگزید، و گرامی

داشت و محمد (ص) را به پیامبری برگزید و به مقام رسالت اختصاص داد، من از پدر صمیمی،

نسـبـت بـه او صمیمی تـرم و از بـرادر مهربـان، نسبـت بـه او مهربــان تـر می بـاشـم    »4.

پی نوشت ها :

1- نهج البلاغه، فرازی از خطبه 109، ص206، ترجمه محمد دشتی

2- سوره ق، آیــه  19

3- نهج البلاغه، فرازی از خطبه221، ص452

4- بحار الانوار، ج6 ، ص 162مهدی صفری

بخش نهج البلاغه تبیان
تاریخ : دوشنبه 9 دی 1392 | 05:10 ب.ظ | نویسنده : سمیه | نظرات