تمامی احادیث از کتاب ارزشمند نهج البلاغه استخراج شده است.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

1

.اگر خدا شریكى داشت


اگر پروردگارت شریكى مى‏داشت، فرستادگان آن شریك (یعنى پیامبران آن خدا


دیگر) نزد تو مى‏آمدند.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست2.انگیزه دورى از گناه


اگر حتى خداوند، بندگانش را،از نافرمانى كردن و گناه ورزیدن نترسانیده بود، باز


هم واجب بود كه انسان، مرتكب هیچ گناهى نشود، تا به این وسیله، در برابر


نعمتهاى او سپاسگزارى كرده باشد.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

3

.زندگى دنیوى دلیل زندگى اخروى


 در شگفتم، از كسیكه زندگى این دنیا را مى‏بیند، و باز زندگى دنیاى دیگر (آخرت)


را قبول ندارد.

 تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


4.در خلوت هم از گناه بپرهیزید


 در خلوت و تنهایى هم، از گناه و نافرمانى بپرهیزید، زیرا همان كسى كه گناه


شما را مى‏بیند (یعنى خداوند) خودش نیز درباره آن، داورى خواهد كرد.

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


5.رابطه عقل و گفتار


هنگامى كه عقل انسان كامل گردد، گفتارش كوتاه مى‏شود.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


6.حق یكى است


 هر گاه در مورد امرى واحد، دو ادعاى مختلف وجود داشته باشد، ناچار، یكى از


آن دو گمراهى (باطل) است.

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


7.جامعیت قرآن


سرگذشت نسلهاى پیشین شما، و خبرهاى مربوط به نسلهاى آینده شما، و احكام و دستورات به امورى كه بین شما جارى است، همه در قرآن آمده است.


 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


8.خشنودى از كار بدكاران

 

هر كس كه به كار گروهى از مردم خرسند باشد، مانند آن است كه در آن كار، با


آنها همراهى كرده است، هر كس در كار نادرست همراهى كند، براى او دو گناه


خواهد بود: گناه همكارى در آن كار نادرست، و گناه رضایت دادن به انجام آن.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

9.لزوم شناخت رفیق راه و همسایه

 

یش از آنكه درباره راه بپرسى، درباره«رفیق راه» بپرس، و پیش از آنكه«خانه»


انتخاب كنى درباره «همسایه» پرس و جو كن.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

 10. خودرایى و مشورت


 شخص خود رأى به هلاكت میرسد، و كسیكه با مردان برجسته و اندیشمند


مشورت كند، در عقل آنها شریك میشود.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

11 . فضیلت علم بر ثروت


دانش، از مال دنیا بهتر است، زیرا دانش نگهبان توست، ولى مال را تو باید


نگهبانى كنى. مال دنیا با بخشش كاسته میشود، ولى دانش، براثر بخشش،


رشد و فزونى مى‏یابد، و آنچه با مال دنیا ساخته و پرداخته شده و بدست آمده، با


تمام شدن مال، از بین میرود.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

12. آنچه بر خود نمى‏پسندى بر دیگران مپسندآنچه كه براى خود دوست میدارد، براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران هم مپسند.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

13. اندرز پذیرى


از كسانى مباش كه اندرز نمى‏پذیرند مگر هنگامى كه آزار و عذابى به آنها برسد.


شخص عاقل، باادب و ملایمت اندرز مى‏پذیرد، و چهار پایان هستند كه جز با كتك،


فرمان نمیبرند و به راه نمى‏آیند.تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

14. دوستى و خردمندى


دوستى و مهربانى با مردم، نیمى از عقل است.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

15. پرهیز از دوستى با...


از دوستى با نادان بپرهیز، چون او میخواهد به تو سود برساند، ولى از روى


نادانى زیاد میرساند، از دوستى با شخص تنگ نظر بپرهیز، چون او تو را، هنگامى


كه به شدت نیازمند او باشى رها میكند، از دوستى با شخص بد كاره بپرهیز،


چون او به ناچیزترین قیمتها تو را مى‏فروشد، و از دوستى با دروغگو بپرهیز، چون


او، مانند سهراب، فریبت میدهد. دور را در نظرت نزدیك نشان میدهد، و نزدیك را


دور جلوه‏گر میسازد.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست16. هشدار مژده است


كسى كه تو را هشدار میدهد مانند كسى است كه به تو مژده مى‏دهد.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

17. خودپسندى‏


خودپسندى، مانع از پیشرفت و رسیدن به كمال است.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

18. اكرام خویشاوندان


اقوام و خویشاوندانت را گرامى و عزیز بدار.تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

19. بزرگترین عیب


بزرگترین عیب آن است كه: عیبى را كه خود نیز داراى، در دیگران، عیب بشمارى.تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

20. همت عالى و شكم پرورى


همت عالى، با سورچرانى و شكم پرورى، سازگار نیست.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

21. آنچه دارى قدر بدان


نگهدارى از آنچه خود، در دست دارى، در نظر من، از خواستن و جستجوى آنچه


در دست دیگرى است، بهتر و دوست داشتنى‏تر است.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

22. تنگدستى و پاكدامنى یا ثروت و زشتكارى


كارگرى، همواره با پاكدامنى، بهتر از داشتن ثروتى است كه با گناهكارى به


دست آمده باشد.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

23. همه كاره، هیچكاره


كسى كه به كارهاى پراكنده بپردازد، از یافتن راه حل صحیح براى آنها ناتوان


مى‏ماند.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

24. احترام معلم


تیزى و برندگى زبانت را، به سوى كسى كه تو را سخنگو ساخته است مگیر، و


رسایى گفتار و قدرت بیان خود را، بر ضد كسى كه به تو قدرت گفتار آموخته


است، بكار مبر.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

25. ادب آموزى از بى‏ادبان


براى آنكه ادب و آراستگى داشته باشى، همینقدر بس است كه از انجام آنچه در


دیگران نمى‏پسندى، دورى كنى.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

26. غیبت: كار ناتوانها


غیبت كردن، آخرین تلاش آدم ناتوان است.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


27. ایمان و راستگویى


نشانه ایمان، آن است كه: راستگویى را، اگر چه به تو زیان برساند، مقدم بدارى.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

28. چرا بنده دیگران ؟


بنده دیگرى مباش، كه خدا، تو را آزاده آفریده است.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

 

29. شوخى و عقل


هیچكس شوخى نكرد، مگر آن كه، با پرداختن به شوخى، پاره‏یى از عقل خود را


به دور انداخت.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

30. كم بخشیدن یا نبخشیدن


از بخش اندك شرمنده مباش، زیرا هیچ ندادن از آن« بخشش اندك» نیز كمتر و


ناچیزتر است.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

31. ایمان چیست؟


از امیرالمؤمنین علیه‏السلام، پر سیدند كه «ایمان چست»؟


فرمود: ایمان عبارت است: شناخت قبلى، اعتراف و اقرار به زبان، عمل با اعضاء و


جوارح بدن.
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

32. ستیزه‏جویى


كسى را به ستیز دعوت مكن، اما اگر تو را به مبارزه دعوت كردند، براى دفاع از


خود، جنگ را قبول كن. زیرا شخص ستیزه جو، ستمگر است، و ستمگر بر خاك


مى‏افتد و مغلوب مى‏شود. تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


33. چه بسا كه یكبار خوردن


بسا كه یك خوردن چیزى، تو را از خوردن بسیارى از خوردنیهاى دیگر، محروم


مى‏كند.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


34. صبر و ظفر


شخص بردبار و شكیبا، پیروى را، سرانجام از دست نخواهد داد، هر چند روزگارى


دراز بر او بگذرد.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

35. میانه‏رو تنگدست نمى‏شود


كسى كه در خرج كردن میانه‏روى كند، تنگدست نمى‏شود.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

36. تندخویى دیوانگى است


تندخوئى یك نوع دیوانگى است، زیرا تندخو پشیمان میشود، و اگر پشیمان


نشود، دیوانگى‏اش پابرجا و پایدار شده است.

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست37. حكمت‏هاى ایمان، نماز...


خداوند، ایمان را براى پاك شدن دلها از آلودگى كفر و شرك، و نماز را براى پاك


بودن از سركشى و نافرمانى واجب كرد، زكوة را وسیله‏ایى براى روزى


مستمندان، و روزه را وسیله‏یى براى آزمایش اخلاص بندگان قرار داد، حج را براى


نیرومند شدن دین، و جهاد را براى شكوه و سربلندى اسلام واجب ساخت، امر


به معروف را بخاطر اصلاح توده نا آگاه مردم، و نهى از منكر را براى باز داشتن


افراد بى‏خرد، از كارهاى زشت و گناه آلود مقرر كرد.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

38. در دوستى و دشمنى اندازه نگهدار


در دوستى با دوست خود اندازه نگهدار، بخاطر آنكه شاید روزى با تو دشمن


شود،


و در دشمنى با دشمن خود اندازه نگهدار، بخاطر آنكه شاید او نیز، شاید با تو


دوست شود.


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


 

39. نگاه به زیردستان


به افراد پائین‏تر از خود، زیاد بنگر، كه این نگریستن‏ها، درهاى‏شكر گزارى را به روى تو


باز مى‏كند.

 


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


40.  معیار زشتى كارها


از كارى كه در نهان انجام مى‏شود، و در آشكار شرم آور است، بپرهیز و نیز از كارى


كه اگر انجام دهنده‏اش، در باره آن بپر سند، یا انجام آن را انكار مى‏كند و یا بخاطر


آن پوزش مى‏طلبد، دورى كن.


 تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic