قرآن برتر است یا تورات؟

روایت شده كه از پیامبر (ص) پرسیدند: قرآن برتر است یا تورات؟ فرمودند: در قرآن آیه ای است كه از تمام كتابهایی كه خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آیه الكرسی است.

پیامبر فرمودند با فضیلت ترین آیه ای كه بر من نازل شد آیه الكرسی است.

پیامبر فرمودند آیه الكرسی وسوره توحید عظیم تر از همه چیزهایی است كه دون و پست تر از خداست.

پیامبر (ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به كسی كه جان محمد در دست اوست این آیه دارای دو زبان و دو لب است كه در عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید.

رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج دو لوح را دیدم ، كه در یك لوح سوره حمد و در لوح دیگر كل قرآن قرار داشت كه سه نور از آن می درخشید . پس گفتم ای جبرئیل این نوره چیست؟ جبرئیل در جواب گفت : آن سه نور یكی سوره توحید و یكی سوره یاسین و دیگری آیه الكرسی می باشد.

پیامبر (ص) فرمودند: در معراج در آـسمان هفتم دیدم كه ملائكه حجب سوره نور را می خوانند ، خزان كرسی آیه الكرسی و حمله عرش سوره مومن را می خوانند.

امام صادق (ع) فرمود: همانا من از آیه الكرسی برای بالا رفتن درجات استفاده می كنم.

امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحید و قدر را با آیه الكرسی بخوانید و بعد از آن برخیزید و و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهید كه حاجاتتان بر آورده خواهد شد زیرا اسم اعظم هستند.

امام علی (ع) فرمودند اگر شما از آثار معنوی آیه الكرسی آگاه بودید در هیچ حال خواندن آن را ترك نمی كردید.

امام محمد باقر (ع) فرمودند: هر كس یك بار آیه الكرسی را بخواند خداوند هزار ناراحتی از ناراحتی های دنیا و هزار سختی آخرت رااز او دور می كند كه كمترین ناراحتی دنیا فقر و كمترین سختی آخرت فشار قبر است.

رسول خدا در خواب به دختر خویش فرمودند: ترازوی اعمال خویش را با آیه الكرسی سنگین گردان. زیرا هركس آن را قرائت نماید آسمان وزمین با فرشتگانش به جنبش و حركت در آیند و خداوند را با صدای بلند به پاكی یاد كنند و او را بزرگ بدارند و تسبیح گویند. پس از آن تمامی فرشتگان از خداوند می خواهند كه گناه خواننده آیه الكرسی را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.

رسول خدا (ص) فرمودند: هركس آیه الكرسی را یك بار بخواند اسم او از دیوان اشقیا و انسان های بد محو می شود.

امام رضا (ع) به نقل از پیامبر فرمودند: هر كس 100 مرتبه آیه الكرسی را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد.

=======

بعد از نماز

پیامبر فرمودند: هر كس آیه الكرسی را بعد از نماز بخواند هفت آسمان شكافته گردد و به هم نیاید تا خداوند متعال به سوی خواننده آیت الكرسی نظر رحمت افكند و فرشته ای را بر انگیزد كه از آن زمان تا فردای آن كارهای خوبش را بنویسد و كارهای بدش را محو كند.

رسول اكرم (ص) فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن آیه الكرسی بعد از هر نماز واجب. زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید كسی به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمی كند و هر كس بعد از هر نماز آیه الكرسی را بخواند به جز خداوند متعال كسی او را قبض روح نمی كند و مانند كسی باشد كه همراه پیامبران خدا جهاد كرده تا شهید شده است و فرمود: بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت می شود و به جز انسان صدیق و عابد كسی بر خواندن آیه الكرسی مواظبت نمی كند.

در روایتی از امام باقر آمده است:" هر كس آیه الكرسی را بعد از هر نماز بخواند از فقر و بیچارگیدر امان شود و رزق او وسعت یابد و خداوند به او از فضل خودش مال زیادی بخشد."

رسول اكرم فرمودندك هر كس آیه الكرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق می گردد و در امان خدا باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد.

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آیه الكرسی بخواند و بگوید :" اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی"

خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود: كسی كه بعد از نماز واجبش آیه الكرسی بخواند خداوند متعال به او قلب شاكرین – اجر انبیا و عمل صدیقین را عطا فرماید و چیزی جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگیری نمی نماید. مداومت نمی نماید به آن مگر پیامبر یا صدیق یا كسی كه از او راضی شده ام و یا شخصی كه شهادت را روزی او می نمایم.

=============

زیادی علم وحافظه

پیامبر (ص) روایت كرده است كه فرمودند : 5 چیز حافظه را قوی می گرداند: خوردن شیرینی – گوشت نزدیك گردن – عدس – نان سرد و خواندن آیت الكرسی

عالمی گوید : هر كه علم می خواهد بر پنج چیز مواظبت می كند:
1- پرهیزكاری در آشكارا و پنهان 2- خواندن آیت الكرسی 3- همیشه با وضو بودن 4- نماز شب خواندن حتی اگر دو ركعت باشد. 5- غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن نه شكم پر كردن.
در روایت آمده است هر كس آیت الكرسی را در وقت غروب بخواند حاجتش برآورده گردد.


===

سفر

امام صادق (ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و یا با خواندن آیت الكرسی آغاز كنید. كسی كه در سفر هر شب آیه الكرسی را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چیزهایی كه همراه اوست.

====

حاجت

اگر برای كسی كار مهمی پیش آمده باشد و بخواهد كه زود انجام شود و به صحرایی رود كه در آنجا كسی نباشد و خطی دور خود بكشد و رو به قبله با تواضع بنشیند و 70 بار آیه الكرسی را بخواند . بدون شك در آن روز حاجات او بر آورده شود . این كار تجربه شده است و شكی در آن نیست.

رسول اكرم (ص) فرمودند: هرگاه برای حاجتت از خانه ی خود بیرون آمدی آیه الكرسی را بخوان كه حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.

امام علی (ع) فرمودند: هرگاه یكی از شما اراده حاجتی كند پس صبح روز پنج شنبه در طلب آن بیرون رود و در وقت بیرون رفتن آخر سوره آْ عمران ( آیه 190تا آخر) و آیه الكرسی و سوره قدر و حمد را بخواند ، زیرا كه در خواندن این ها حوائج دنیا و آخرت برآورده می شود

آیة الكرسی :

** هر كس كه هنگام خواب آیة الكرسی را بخواند به خواست خدا به مرضی كه او را فلج كند گرفتار نشود و هر كس پس از نماز آن را بخواند گزنده ایی به او آسیب نرساند.  *حضرت امام رضا

** كسی كه چهار آیه از اول سوره بقره و آیة الكرسی را با دو آیه بعد از آن و 3 آیه آخر آن سوره را بخواند هیچگونه بدی و ناراحتی در جان و مال خویش نبیند و دیو لعین به وی نزدیك نشود و قرآن را فراموش نكند.

** هر كس آیة الكرسی را هنگام خواب بخواند خدای تعالی او را در خانه و چند همسایه ار اطرافیانش را از شر شیطان رجیم در امان نگه دارد .

** كسی كه از خانه خارج می شود آیة الكرسی را بخواند خداوند تبارك و تعالی 70هزار فرشته را مامور كند تا برای او استغفار كنند تا هنگامی كه به خانه برمی گردد و چون به خانه در آید فقر را از وی برگرداند. * رسول اكرم محمد(ص)

** تلاوت آیة الكرسی 1000 بدی را از بدی های دنیوی و 1000 بدی از بدی های اخروی را زایل گرداند كه بدترین بدی در دنیا فقر و بدترین بدی آخرت فشار قبر است.

** هر كس آیة الكرسی را 14 بار بر بیمار بخواند شفا یابد ان شاالله.

** هر كس در وقت غروب 41 بار آیة الكرسی را بخواند حاجتش روا گردد.

** به جهت بقای نسل و سلامتی خود از بلایا 40 بار تا علی العظیم بخواند. (همان آیه 255 به تنهایی)

** به جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان سه بار آیة الكرسی را بخواند و به كف دستها بدمد و به صورت بكشد.

** جهت نور چشم بعد از هر نمازی دست بر چشمها نهد و یك بار حمد و آیة الكرسی را بخواند بعد بگوید اُعیذُ نورَ بصری بنورِ الله الذی لا یطفی.

** گویند اگر 3 بار آیة الكرسی را بر آب بخوانند و روی خود را با آن بشوید و دو ركعت نماز كند و در هر ركعت 1 حمد و 1 آیة الكرسی بخواند هر مرادی داشته باشد حاصل گردد. ان شاالله

** گویند هر كس آیة الكرسی را بنویسد و بر بازوی خود ببندد هر جا رود عزیز و محترم شود.

** هركس آیة الكرسی را با زعفران به كف دست راست خود بنویسد و آن آب را با زبان خود لیسد و 7 نوبت چنین كند چیزی را فراموش نكند و فرشتگان او را آمرزش دهند. * رسول اكرم (ص)

** در شدائد و سختی ها در مهمات عظیمه آیة الكرسی 12 بار نافع است.

** هرگاه چشم كسی درد كند آیة الكرسی را با اعتقاد درست بخواند ان شاالله شفا یابد.

گذاری کوتاه اما معرفت بخش در آسمان روشنائی بخشِ "آیةالکرسی":

1. آیه الكرسی نوری از آسمان است.

2. آیه الكرسی آیتی از گنج عرش است.

3. آیه الكرسی باعث ایمنی در سفر است.

4. آیه الكرسی اعلاء ترین نقطه قرآن است.

5. ذكر رسول مكرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الكرسی بود.

6. با خواندن آیه الكرسی انسان دچار هیچگونه آفتی نخواهد داشت.

7. برای رفع فقر آیه الكرسی موثر است و كمك الهی از غیب می رسد.

8. همه چیز در آیه الكرسی است یعنی كرسی گنجایش آسمانها و زمین را دارد.

9. در تنهایی آیه الكرسی بخوانید باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا كمك می رسد.

10. دفن میت بخوانید. آیه الكرسی رادر نماز ها ؛ روزها؛ شبهای ایام هفته ؛ سفرها و در نماز شب.

11. و هنگام خواب نیز آیه الكرسی بخوانید زیرا باعث می شود خداوند فرشته ای نگهبان و محافظ بگمارد که تا صبح سلامت بمانید.

12. هر گاه از درد چشم شكایت داشتید آیه الكرسی بخوانید و آن درد را اظهار نكنید آن درد بر طرف می شود.

13. پیامبر اسلام (ص) : در خانه ای كه آیه الكرسی خوانده شود ابلیس از آن خانه دور می شود و سحر وجادو در آن خانه وارد نمی شود.

14. آیه الکرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است که مردم در عبادت جز خداوند کسی را نپرستند و به ذلت فرو نروند و روح یکتاپرستی ایجاد کنند و از بندگی ناروا آزاد شوند و آیه الکرسی عقل ها را بیدار و اله حقیقی را معرفی و خدای دانا و توانا را به مردم می شناساند.

15. وقت غروب 41 بار آیه الکرسی را بخوانید تا حاجت روا شوید(41 یک بار علی العظیم بخوان یعنی یک آیه) مجرب است. و برای رفع غم، شفای مریض، درمان درد، رحمت خداوند و زیاد شدن نور چشم آیه الکرسی را زیاد بخوانید.

16. اگر مومن آیه الكرسی را بخواند و ثوابش را برای قبور قرار دهد خداون ملكی را بر او مقرر می كند كه برایتان تسبیح كند.

17. آیه الكرسی در مزرعه و مغازه پنهان كردن باعث بركت مزرعه و رونق گرفتن كسب است.

18. از پیامبر نقل نموده اند كه : این آیه عظیم تر از هر چیزی است كه حق تعالی آفریده است.

19. چند چیز حافظه را زیاد می كند یكی از آن خواندن آیه الكرسی است.

20. با خواندن آیه الكرسی تا شب در امان خدا هستی.

21. اگر هر صبح آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی.

22. آسان شدن مرگ بوسیله آیه الكرسی است.

23. آیه الكرسی عظیم ترین آیه در قرآن است.

24. برای حفظ مالتان و جانتان آیه الكرسی بخوانید.

25. آیه الكرسی ویرانگر اساس شرك است.

26. آیه الكرسی سیّد سوره بقره است.


خواص اعجاب انگیز آیة الکرسی

-حضرت امام باقر(ع) فرمود : کسی که بعد از وضوء آیة الکرسی بخواند خداوند

ثواب چهل سال عبادت را به او عنایت می فرماید و چهل درجه او را بالا می برد و

چهل حورالعین را به تزویج او در می آورد.


-رسول خدا(ص)(علیه افضل الصلوات) فرمودند : هر کس آیة الکرسی را بعد از هر

نماز واجبی بخواند خدای تعالی قابض روح او خواهد بود و مثل کسی است که

جنگ کرده باشد با کفار در خدمت انبیاء تا به شرف شهادت فایض شده باشد


-اگر کسی آیة الکرسی را بخواند و به پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نمی

شود.


-اگر کسی در جایی بی آب باشد و از هلاکت بترسد 66 بار آیة الکرسی بخواند

حاجتش برآورده می شود.


- برداشتن عذاب قبر : اگر کسی مشتی خاک بردارد و 7 بار آیة الکرسی بخواند و

در قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند و به رحمت الهی رسد.


-پیامبر اکرم (ص) فرمودند : اگر کسی در شب یکشنبه دو رکعت نماز با حمد و

آیة الکرسی و توحید هر کدام یک بار بخواند فردای قیامت وقتی پا به عرصه ی

قیامت می نهد صورتش مثل ماه شب می درخشد و از طرفی هم پروردگار عالم

در دنیا عقلی به او عطا می کند که او را تا زمان مردن همراهی می کند.


-دوازده مرتبه آیة الکرسی خواندن در سفر و حضر مانند این است که دوازده

لشکر مجهز برای حفاظت از هر حادثه از جانب خدا گماشته شده است.

تذکر : این 7 مورد تنها 7 قطره از دریای پهناور آیة الکرسی می باشد . سوره ای

کوچک در قرآن که در دل بزرگترین سوره ی قرآن جای دارد و پیامبر (ص) خواندن

مدام آن را به امیر المومنین علی(ع) بی نهایت توصیه می فرمود.

مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب دژهامتان آورده است که رسول اکرم (ص) به سلمان فارسی فرمودند در تلاوت آیت الکرسی 20 اثر نهفته است:
1. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند از وسوسه شیطان او را ایمن می کند.

2. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند از راه بی گمان به او می رساند.
3. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند او را از فقر و فاقه ایمن می گرداند.
4. هرکس آیت الکرسی را هر روز صبح بخواند و از خانه بیرون رود خداوند او را از جمیع بلاها حفظ می گرداند.
5. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند او را از دزد و نا امنی حفظ می گرداند.
6. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند به او صحت بدن عطا می کند.
7. هرکس آیت الکرسی را بالای سردر خانه یا مغازه خود نصب کند خداوند به او برکت می دهد.
8. هرکس آیت الکرسی را هرروز بخواند نمی میرد مگر آنکه خداوند جایگاه او را در بهشت نشانش می دهد.
9. هرکس آیت الکرسی را در وقت مسافرت بخواند خداوند او را به سلامت باز می گرداند.
10. هرکس چیزی را گم کرده باشد آیت الکرسی را بخواند که خداوند به او متذکر می شود.
11. هرکس چیزی را گم کرده باشد و این آیه را بخواند پیدا می شود.
12. هرکس آیت الکرسی را بخواند فرشتگان برای او طلب مغفرت می کنند.
13. هرکس آیت الکرسی را همراه فرزندش بگذارد خداوند او را محفوظ می گرداند.
14. هرکس تب کند و این آیه را بخواند و همراه خود گذارد تبش برطرف می شود.
15. هرکس آیت الکرسی را بخواند و همراه خود داشته باشد خداوند او را از شر ظالمین محفوظ می گرداند.
16. هرکس این آیه را در چهار کاغذ بنویسد و در چهارطرف خانه خود نصب کند اهل خانه و خود را از بلاهای آسمانی و زمینی محفوظ می گرداند.
17. اگر از کسی وحشت داری این آیه را روزی 10 بار بخوان که محفوظ می شوی.
18. اگر حاجت مهمی داری وضو بگیر و این آیه را 120 مرتبه بخوان که حاجتت بر طرف می شود.
19. هرکس آیت الکرسی را بخواند خداوند بین او و همسرش محبت ایجاد می کند.
20. هرکس آیت الکرسی را بعد از نماز بخواند خداوند او را بدون اینکه عذاب دوزخ و قبر ببیند به بهشت می برد.شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic